Comunitat virtual Projecte de dinamització de la gent gran

L’envelliment de la població representa una de les grans transformacions socials del segle XXI. Les persones grans són avui més nombroses i diverses, tenen millor salut, i expressen el seu desig de participar activament a la societat.
Aquesta realitat requereix polítiques que fomentin un envelliment actiu, des del reconeixement del valor social i el capital d’experiència de les persones grans, i en el marc de municipis més amables i compromesos amb aquest col·lectiu.
Per això, des de la Diputació de Barcelona treballem al costat dels municipis de la província de Barcelona per promoure la qualitat de vida i la participació social de les persones grans des d’un model d’intervenció que garanteixi l’equitat territorial. Amb aquest objectiu neix el “Projecte de dinamització de la gent gran en municipis petits”, que promou activitats socials, culturals i lúdiques d’aquest col·lectiu des del seu propi protagonisme i autoorganització. El projecte s’organitza en agrupacions territorials, dinamitzades per un professional, que afavoreixen actuacions conjuntes i de cooperació entre municipis petits.
Amb l’objectiu de fomentar el treball en xarxa i l’eficàcia del projecte, s’ha creat una comunitat virtual que vol ser un espai destinat als professionals de dinamització per a la millora de la gestió, l’intercanvi de bones pràctiques,  l’enfortiment de les xarxes professionals i la creació de sentiment de pertinença al projecte superant la distància territorial des de la que es treballa.
Esperem, doncs, que aquesta nova eina de participació, treball i gestió que posem al servei dels municipis i dels professionals, contribueixi a fomentar un envelliment més actiu i a posar en valor el potencial de la gent gran com a recurs social en la vida dels municipis.

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Diputació de  Barcelona